Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 19, 2014

Ανεργία και Κοινωνικός Αποκλεισμός

Εικόνα
[...] Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται σε άτομα ή ομάδες που κατέχουν οριακές και επισφαλείς θέσεις στην αγορά εργασίας ή των οποίων η θέση στο κοινωνικό σύνολο διακυβεύεται, καθώς ωθούνται στα όρια ή και πέραν των ορίων του κοινωνικού συνόλου, ή, ορθότερα, της οργανωμένης κοινωνίας.

ΑΝΕΡΓΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εικόνα

Ανεργια

Τότε είχαν τα βινύλια, τώρα έχουν το facebook

Εικόνα

«Οι σημερινοί έφηβοι ωριμάζουν πιο γρήγορα»

Εικόνα